top of page

Flow in een team

Als leidinggevende geniet ik enorm van een team waarin de flow goed is en waarin er sprake is van teamwork. Het woord ‘team’ een simpel woord bestaande uit vier letters. Een eenvoudig woord, maar het begrip is zeer rijkgeschakeerd. Het woord team is geen Nederlands woord. Een makkelijke Nederlandse vertaling is dan ook lastig. Het woord team komt uit de sportwereld. Sinds een eeuw wordt er bij sport gesproken over teams. Vanuit management is dit woord geannexeerd om er groepen medewerkers mee te kunnen duiden. Een team is een groep mensen die samen een gemeenschappelijk doel nastreven. We hebben vaak de behoefte om ook bij een team te horen. Er zijn inmiddels vele boeken en artikelen geschreven over het bouwen aan teams, want de onderlinge samenwerking is niet altijd zo vanzelfsprekend.


Ingrediënten voor een team

Wat is nou het ideale team? Zijn ingrediënten als heldere communicatie, resultaatgerichtheid, een duidelijke taakverdeling, eigenaarschap en onderling vertrouwen de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle samenwerking? Of is er bij échte teamspirit ook sprake van ongrijpbare aspecten, zoals bezieling en chemie? In mijn opinie is het allemaal waar. In succesvolle teams is er naast een gemeenschappelijk doel en goede communicatie ook sprake van solidariteit, respect en verbondenheid. Teambelang gaat boven eigen belang en de teamleden zijn bereid iets van de eigen doelen op te geven. Een team levert een product dat is ontstaan door samenwerken. Daarbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Waarbij ik denk dat humor het belangrijkste ingrediënt is voor flow. Teams die graag samen, met plezier, energie en passie, aan de goede dingen werken maken het verschil.


"Humor is het belangrijkste ingrediënt voor flow in een team."

Wees een OEN

Ik heb met meerdere teams mogen samenwerken. Ik heb gemerkt dat regelmatig een behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan over regels en afspraken rondom samenwerking. In de dagelijks praktijk houden we ons 80% van de tijd bezig met de ‘harde kant van de zaak’; visie, missie, taken, rollen, procedures en afspraken en 20% met de ‘zachte kant’. Wie zijn we en wat vinden we van elkaar, wat zijn onze talenten en waar zijn we minder goed in en vertrouwen we elkaar? Mijn ervaring is dat het draait om het laatste. Als er vertrouwen is in een team en er is sprake van een open feedbackcultuur én teamleden worden ingezet op basis van hun kwaliteiten, dan maak je als team het verschil. Het zijn dé ingrediënten voor werkplezier. Het succes van samenwerking binnen teams wordt voor 80% door de ‘zachte kant’ bepaald. Maak dus tijd vrij in de agenda om elkaar beter te leren kennen. In gesprek te gaan over elkaars kwaliteiten en het gezamenlijke teamdoel. Wees open, eerlijk en nieuwsgierig (OEN) naar elkaar.
Kommentare


20230218 Diana aan tafel kijkt in camera_PJR_2920.JPG

Hi,
Ik ben Diana

Ik schrijf graag over alle ontwikkelingen en trends die ik zie in het onderwijs, de zorg en de publieke sector. 

Post archief

Tags

bottom of page