top of page

Het hele verhaal

Over vooruitgang

Vooruitgang wordt over het algemeen gedefinieerd als de ontwikkeling of verbetering van iets in de richting van een meer geavanceerde, efficiëntere of betere staat. In het woordenboek wordt vooruitgang beschreven als:

  • De vooruitgang of ontwikkeling van een persoon, groep, organisatie of samenleving naar een betere staat of toestand.

  • De ontwikkeling of verbetering van technologie, wetenschap, industrie, economie of cultuur.

  • De vooruitgang van een project, plan, doel of ambitie.

  • De vooruitgang in termen van tijd, ruimte of afstand.

  • De voortgang van iets dat geleidelijk of stapsgewijs gebeurt.

Het woord 'vooruitgang' wordt vaak gebruikt in een positieve context en impliceert dat iets beter wordt dan het was, of dat er positieve veranderingen plaatsvinden. Er zijn echter ook critici die de nadruk leggen op de negatieve effecten van vooruitgang, zoals de impact op het milieu of sociale ongelijkheid. Het ombuigen van deze effecten naar iets positiefs vereist dat we ons richten op het bevorderen van duurzaamheid, gelijkheid en inclusiviteit in ons beleid en onze praktijken. Dit vereist samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder de overheid, het bedrijfsleven en de (lokale) bevolking.

Mijn trajecten

Ik bied 3 trajecten, die jouw organisatie kunnen ondersteunen naar vooruitgang.

Een inventarisatiegesprek kan duidelijkheid geven over het benodigde traject, wanneer niet helemaal in beeld is wat het beste past. 

20230219 Diana4Progress 1770 x 800 px..jpg

1

advice4progress

Ik begeleid organisaties en teams bij verandervraag-stukken, waarbij ik focus op cultuur en betrokkenheid. Ik adviseer teams met weerstand en betrek alle partijen. 

advice.png

2

coaching4progress

Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn cruciaal in een snel veranderende wereld. Individuele coaching kan helpen bij persoonlijke ontwikkeling en groei om snel vooruitgang te boeken.

3

interim4progress

Interim voor Vooruitgang staat voor het inzetten van kennis en ervaring om organisaties te helpen groeien. De werkwijze is open, in dialoog en gericht op verbinding met alle betrokkenen om duurzame vooruitgang te realiseren.

20230218 Background_PJR_2896_inPixio_2.jpg

advice4progress

Ik begeleid organisaties en teams graag met verandervraagstukken. Veranderingen gaan niet alleen over de structuur, maar met name over de cultuur. Cultuur ontstaat tussen mensen en mensen maken cultuur. Ik coach graag teams die weerstand voelen voor veranderen, want weerstand is betrokkenheid. Ik betrek alle betrokken partijen bij een vraagstuk. Hierbij maak ik gebruik van de kwaliteiten die al in het team aanwezig zijn. Humor en een relativering zijn belangrijke ingrediënten voor succesvolle progress!

Daarnaast begeleid ik teams die effectiever willen samenwerken, beter communiceren en het benutten van individuele kwaliteiten. Samen willen werken aan een teamdoel. Teams die opzoek zijn naar progress en flow!!!

coaching4progress

De wereld om ons heen veranderd voortdurend. Globalisering, nieuwe technologieën, veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om veerkracht, wendbaarheid en vooral aanpassingsvermogen. Zowel werk als privé hebben we te maken met uitdagingen. Wat vraagt dit van jou als leider, professional of als mens? 


Je wil jezelf verder ontwikkelen, een volgende stap zetten in je carrière Een fijnere samenwerking met teamleden of je leidinggevende. Meer balans tussen werk en privé Een inspirerende leidinggevende zijn.


Kortom je wilt het anders. Je wilt progress!
 

Individuele coaching start bij een verkennend gesprek waarbij we samen (en eventueel met jouw leidinggevende) jouw ontwikkelbehoefte onderzoeken. We gaan samen opzoek naar’ jouw plek der moeite’. Dat vraagt moed om eerlijk te zijn naar jezelf. De uitdaging aan te gaan om grenzen te gaan verkennen. En jouw progress te gaan ervaren!

20230218 Background_PJR_2896_inPixio_2.jpg
20230218 Background_PJR_2896_inPixio_2.jpg

interim4progress

Ik zet graag mijn kennis en ervaringen van het onderwijs, de zorg, kinderopvang, welzijn en het gemeentelijk domein in om voor organisaties van betekenis te kunnen zijn. Coachend leiderschap, in verbinding, empathisch, lef en eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie beleggen zijn voor mij  belangrijke ingrediënten.


Ik ben een ondernemer, een strateeg, verbinder, die sociaal, persoonlijk, maar tevens daadkrachtig is. Ik denk in kansen en mogelijkheden en heb daarbij veel oog voor de omgeving. Daarnaast vind ik het belangrijk om out of the box te denken, te investeren in mensen, in de omgeving, maar vooral in de (kleine) kwaliteit.


Mijn werkwijze is open en transparant. In dialoog formuleren we de interim opdracht en gewenste doelstellingen. Na een gedegen analyse van de situatie maak ik plan van aanpak. Ik betrek graag alle betrokkenen hierbij. In verbinding met elkaar aan de slag met de gewenste ontwikkeling. Doen wat nodig en helpend is. Met oog voor duurzame progress!

bottom of page